Üritused

1. Konverents "Ühisvara uus tulemine – arengusuunistest tulemusteni"

Keskkonnaministeerium korraldas koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooliga 10. ja 11. mail 2017. aastal Kultuurikatlas maapõue konverentsi "Ühisvara uus tulemine – arengusuunistest tulemusteni" http://www.envir.ee/et/maapoue-konverents-2017.

Muude põnevate teemade hulgas olid esitlusel ka projekti “Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule keskkonnageoloogiliste mudelitega analüüsituna koos alternatiivsete leevendusmeetmetega” ettekanded.

2. Projekti juhtkomitee teine koosolek

Projekti juhtkomitee teine koosolek toimus 28.04.2017 Tallinnas Keskkonnaministeeriumis.

3. Projekti juhtkomitee esimene koosolek

Projekti juhtkomitee esimene koosolek toimus 19.10.2016 Tallinnas Keskkonnaministeeriumis.