Üritused

1. Konverents "Maapõuepoliitika esimene aasta – uuringute ja majandamise tõhustamise teed"

14. mail korraldab Eesti Geoloogiateenistus konverentsi teemal "Maapõuepoliitika esimene aasta – uuringute ja majandamise tõhustamise teed".

Konverents toimub Tallinnas aadressil Suur-Ameerika tänav 1 ministeeriumite ühishoone esimesel korrusel.

Konverents käsitleb uuenduslikke muudatusi maapõue uuringutes ja majandamises. Oma seisukohti tutvustavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Tartu Ülikooli, Soome ja Eesti geoloogiateenistuse ja teiste uurimisasutuste esindajad.

Konverentsi kavas on kümme ettekannet. Ettekannete vaheajal tutvustatakse Eesti maavarasid ja Eesti Geoloogiateenistuse tegevusvaldkondi.

Konverents algab kell 10.00 ja lõpeb 15.00.

Oodatud on kõik maapõue valdkonnas tegutsevad spetsialistid, ettevõtjad, teadlased ja ametnikud ning maateaduste üliõpilased. Palume eelregistreerida oma osalemine konverentsil kuni 9. maini aadressil: https://form.jotformeu.com/81141662691355

Osalemine konverentsil on tasuta. Täpsem info lisatud failis.

2. Konverents "Ühisvara uus tulemine – arengusuunistest tulemusteni"

Keskkonnaministeerium korraldas koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooliga 10. ja 11. mail 2017. aastal Kultuurikatlas maapõue konverentsi "Ühisvara uus tulemine – arengusuunistest tulemusteni" http://www.envir.ee/et/maapoue-konverents-2017.

Muude põnevate teemade hulgas olid esitlusel ka projekti “Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule keskkonnageoloogiliste mudelitega analüüsituna koos alternatiivsete leevendusmeetmetega” ettekanded.

3. Projekti juhtkomitee teine koosolek

Projekti juhtkomitee teine koosolek toimus 28.04.2017 Tallinnas Keskkonnaministeeriumis.

4. Projekti juhtkomitee esimene koosolek

Projekti juhtkomitee esimene koosolek toimus 19.10.2016 Tallinnas Keskkonnaministeeriumis.