Materjalid

Siit leiad projekti lõpparuande peatükkidena ja projekti raames loodud virtuaalne raamatukogu kirjandusallikatest, mis on seotud projekti läbiviimisega.

projekti_raamatukogu.xlsx31 KB
k1_koond.pdf2.29 MB
k2_geoloogia.pdf29.67 MB
k3_ruumiline_ja_ajaline_planeerimine_ipt_aruanne.pdf18.6 MB
k4_hydrogeoloogiline_modelleerimine.pdf6.19 MB
k5_virumaade_mudeli_kirjeldus.pdf4.03 MB
k6_geokeemia.pdf1.36 MB
k7_kaevandamine_ja_maastik.pdf10.3 MB
k8_leevendusmeetmed_ja_majanduslik_hinnang.pdf549 KB