Alates 1. septembrist osaleb projekti täitmisel 8 töötajat

30.08.2016

Alates 1. septembrist osaleb projekti täitmisel 8 töötajat. Projekti vastutavaks täitjaks ja ühtlasi hüdrogeoloogia töörühma juhiks on vanemteadur Argo Jõeleht, projekti tehniliseks koordinaatoriks on Jane Puura.

Maavarade geoloogia töörühma põhiülesandeks on viia läbi Virumaa keskkonnageoloogiline rajoneerimine, mille tulemusena näidatakse, missugune on Virumaa eri piirkondades maavarade võimaliku kaevandamise mõjude muster. Eelnevalt on välja eraldatud piirkonnad, kus kaevandamine on välistatud (nt linnad, kaitsealad jne). Seda tehakse olemasoleva andmestiku baasil, ilma ühtegi lisapuurauku rajamata. Töörühma juht on külalisprofessor Alvar Soesoo ning liikmeteks emeriitprofessor Väino Puura, vanemteadur Jüri Plado ja spetsialist Katrin Kalla.

Hüdrogeoloogia töörühma töö tulemusena valmib regionaalne hüdrogeoloogiline mudel, mis on seondatud riikliku põhjaveeseire andmetega, ning vastavalt maavarade geoloogia töörühma poolt antud sisendile kaevandamisstsenaariumide analüüs neljas erinevas keskkonnageoloogilises rajoonis. Alade valik lepitakse kokku projekti juhtkomitees. Töörühma juhib vanemteadur Argo Jõeleht, modelleerimisega tegelevad peapetsialist Maile Polikarpus ning spetsialist Kristjan Rooni. Alates 1.02.2017 liitub projektiga vanemteadur Andres Marandi.